(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Felhasználási feltételek

1. A webhely üzemeltetője

A https://livita.hu/ internet címen elérhető webhelyet a

LIVITA-DORTA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: LIVITA-DORTA Kft.
Cégjegyzékszám: 11-09-017285 – Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Adószám: 14388406-2-11
Székhely: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.
Üzleti tevékenység helye: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13. Postacím: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.
Telefon: +36 70 623 2334
E-mail cím: kapcsolat@livita.hu Webhely: https://livita.hu/

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

2. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1. Személyesen

2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13. szám alatt található székhelyen hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 10.00 óráig, 14.00 órától 16.00 óráig, pénteken 08.00
órától 10.00 óráig

2.2. Telefonon

Telefonszám: +36 70 623 2334 – a hívás nem emelt díjas!

Elérhető hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 11.00 óráig, 14.00 órától 16.00 óráig,
pénteken 08.00 órától 11.00 óráig.

2.3. E-mail-ben
E-mail cím: kapcsolat@livita.hu

2.4. Üzenet:

A webhelyen a „Kapcsolat” feliratú gombra kattintást követően elérhető üzenetküldési lehetőség.

2.5. Chat ablak

A webhelyen elérhető chat ablak alkalmazásával elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az e-mail-ekre, üzenetekre a Szolgáltató az érkezéstől számított legfeljebb 2 munkanapon belül válaszol.

3. A magyar jog kikötése

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e felhasználási feltételek keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre.

3.2. Jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: felhasználási feltételek) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3. A jelen felhasználási feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

4. Felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1. Jelen felhasználási feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, és ott közzétett tartalmakra, a webhely felhasználására vonatkoznak. A szolgáltatások megrendelésének és a megrendelések teljesítésének feltételeiről a Felek külön egyeznek meg, és e tárgyban külön kötnek szerződést.

4.2. A webhely üzemeltetője a fent azonosított Szolgáltató.

4.3. Felhasználó lehet minden, webhely weboldalait meglátogató természetes személy, állásra jelentkező, állás iránt érdeklődő jogképes természetes személy, ideértve a külföldi természetes személyeket is, illetve munkaadóként érdeklődő jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is.

4.4. A felhasználási feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

5. Szolgáltatások megrendelése

5.1. A webhelyen a Szolgáltató munkát kereső magányszemélyeknek illetve munkaerőt kereső vállalkozásoknak biztosít kapcsolatfelvételi lehetőséget. A munkára jelentkező személyekkel Szolgáltató létesít munkaviszonyt sikeres jelentkezés esetén, nem végez munkaközvetítést. A webhely nem általános álláskereső portál.

5.2. A webhelyen az állásra jelentkező, illetve a munkaadó Felhasználónak kizárólag kapcsolatfelvételre, üzenetküldésre van lehetősége.

5.3. Az álláspályázat anyagát a Szolgáltató külön egyeztetést követően kéri be az állásra jelentkező Felhasználótól.

5.4. A kapcsolatfelvételek nyomán létrejövő szerződéseket külön kötik meg a Felek a weboldalon kívül folytatott kommunikáció során egyeztetett

formában. A létrejövő szerződés feltételeit a külön megkötött szerződés határozza meg.

6. Felelősség kizárása

6.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

6.2. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével.

6.3. Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására, az ebből eredő esetleges következményekért nem felelős.

7. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a webhelyet csak böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen felhasználási feltételekben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

8. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az “Adatkezelési tájékoztató” és a “Tájékoztató “sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

9. Felhasználási feltételek módosítása

9.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

9.2. A felhasználási feltételek a webhelyen mindenkor elérhető aktuális tartalommal hatályos.

10. Alkalmazandó jog

10.1. Jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

11. Kérés, észrevétel, adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

11.1. Kérés, észrevétel
A Felhasználó kéréseivel, észrevételeivel telefonon, postai úton és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

  • LIVITA-DORTA Kft.
  • Postacím: 2500 Esztergom, Vörösmarty utca 13.
    Telefonszám: +36 70 623 2334 E-mail: kapcsolat@livita.hu

11.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  • Telefon: +36 1 391 1400
  • Fax: +36 1 391 1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Webhely: https://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint
– az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2021. január 14.

LIVITA-DORTA Kft.

Livita Group

Legyen Ön munkáltató, vagy munkavállaló, a legjobb helyen jár. Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Címünk

2500 Esztergom Vörösmarty utca 13. +36 1 447 7861 kapcsolat@livita.hu

Nyitvatartás

hétfő: 8:00-16:00
kedd: 8:00-16:00
szerda 8:00-16:00
csütörtök 8:00-16:00
péntek 8:00-12:00
szombat: zárva
vasárnap: zárva

Kövesd a Livitát!